Logistické centrum Pardubice

Celkem tři skladovací haly vybudované na východním okraji Pardubic v městských částech Černá za Bory a Drozdice nabízejí 34.566 m2 moderních prostor pro skladování a distribuci.

Logistické centrum Pardubice disponuje vedle skladovacích hal také parkovacími plochami o celkové výměře 11 tis. m2. Haly jsou vybaveny nákladovými rampami, přímým vjezdem a jsou obsluhovány městskou hromadnou dopravou.

Všechny objekty Logistického centra Pardubice jsou dlouhodobě pronajaty mezinárodním společnostem Flextronics International s.r.o., Jusda Europe s.r.o. a NEDCON Bohemia, s.r.o.