Informace o emisi

Dceřiná společnost RSRE INVEST a.s. realizuje emisi dluhopisů s názvem RSREINV 1 5,0/22, v rámci které budou nabízeny dluhopisy vydávané jako zaknihované cenné papíry ve formě na doručitele podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v předpokládaném počtu 200 kusů, každý o jmenovité hodnotě 100 000,- EUR.

Dluhopisy budou úročené pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,0 %. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina na financování dalších akvizic především v odvětví nemovitostí a developmentu.

Související dokumenty:

(pdf, 2 MB)
Prospekt dluhopisů RSRE INVEST a.s.
(pdf, 156 KB)
Rozhodnutí o schválení prospektu
(pdf, 161 KB)
Oznámení o přidělení ISIN
(pdf, 208 KB)
Oznámení o první výplatě úrokového výnosu
(pdf, 207 KB)
Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu
(pdf, 375 KB)
Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu

Finanční výsledky:

(pdf, 884 KB)
RSRE INVEST
Mezitímní účetní závěrka k 31. 8. 2017
(pdf, 2 MB)
RSRE INVEST
Výroční zpráva za rok 2017
(pdf, 295 KB)
RSRE INVEST
Výroční zpráva za první pololetí 2018
(pdf, 507 KB)
RSRE INVEST
Výroční zpráva za rok 2018

Další informace:

(pdf, 40 KB)
Rozhodnutí jediného akcionáře